کتاب تاریخچه خشونت: افکار انتقادی پسا جنگ، اثر براد ایوانز توسط انتشارت زدبوکس منتشر شد.

اگرچه همه ما موافقیم که خشونت آزار و تهدیدی مخرب بر وجود و زندگی انسان است و صلح منجر به روابط بهتر در سراسر جهان می‌شود، اما واقعیت آن است که خشونت همچنان توسط طیف وسیعی از گروه‌ها و برای اهداف متعدد سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شود و هرچند همه ما از آن چیزی که واقعیت خشونت است و آن را حفظ می کند، می‌ترسیم و اما این موضوع از جمله مباحث بزرگی است که قرنها توجه متفکران برجسته جهان را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کتاب تاریخچه خشونت: افکار انتقادی پسا جنگ،از جمله آثاری است که نویسنده آن  بسیاری از نظریه پردازان برجسته از هانا آرنت تا فرانتس فانون، میشل فوکو و اسلاوی ژیژک را که با این موضوعات درگیر هستند، بررسی نموده است.

تاریخچه خشونت: افکار انتقادی پسا جنگ با ارائه راهنمای بصیرت و فکری به کار بسیاری از نویسندگان معروف که همچنان در مطالعات سیاسی، فلسفی، جامعه شناختی و فرهنگی معاصر تأثیرگذار و بانفوذ هستند، به بررسی اساسی از تفکر انتقادی می‌پردازد.

این کتاب در ۲۸۸ صفحه توسط انتشارت زدبوکس در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.