عضو مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان بر لزوم دوری از گرایش های حزبی و خانوادگی در انتخابات شوراها تأکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام عباس زغیب از اعضای مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در پیامی بر لزوم حاکمیت عقل و منطق بر تعصب و جهالت در انتخابات شوراها تأکید کرد و افزود: شهروندان باید بهترین انتخاب را داشته باشند و از انتخاب افرادی که به اختلاس اموال عمومی می پردازند به شدت خودداری کنند.

وی افزود: تعصب به حزب و خاندان و حزب نمی تواند جامعه را بسازد بلکه سبب تخریب باقی مانده جامعه خواهد شد. آیا باقی ماندن بقاع در حاشیه و محرومیت کافی نیست؟

این روحانی لبنانی تأکید کرد که انتخاب افراد فاسد و سارق به معنای مشارکت در محرومیت و به حاشیه راندن صدای مردم است، بنابراین شهروندان باید کسانی را انتخاب کنند که بوانند تغییر مورد نظر را انجام دهند.

وی ادامه داد که مردم نباید خود را از تحقق آرزوهایشان محروم ساخته و با مشارکت در انتخابات به ایستادگی در برابر ظلم بپردازند.

گفتنی است دوره شورای شهر ۶ ساله است و هر استانی در روزی معین (یکشنبه که تعطیل است) انتخابات برگزار می کند. مثلا استان های بیروت، بقاع و بعلبک هرمل در یکشنبه آینده یعنی ۱۹ اردیبهشت انتخابات برگزار می کنند. یکشنبه بعدی ۲۶ اردیبهشت در استان جبل لبنان انتخابات خواهد بود و در استان لبنانی جنوبی و نبطیه یکشنبه دوم خرداد رای گیری خواهد شد. در نهایت دو استان لبنان شمالی و عکار در نهم خرداد انتخابات خواهند داشت.