یکی از علمای عراق با اشاره به لزوم تشکیل پارلمان موازی تأکید کرد که این پارلمان شامل شخصیت‌ هایی از حوزه‌ های دینی، دانشگاهی، عشایر و سیاستمداران خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله سید محمد تقی مدرسی از علمای عراق از مقامات این کشور خواست که برای مقابله با فتنه‌های داخلی با یکدیگر متحد شوند.

وی همچنین خواستار تشکیل پارلمان موازی با پارلمان کنونی این کشور شد و اعلام کرد که این پارلمان که آن را ملی خوانده‌ است شامل شخصیت‌هایی از حوزه‌های علمیه، دانشگاهی، عشایر و سیاستمداران باشد.

این عالم عراقی هدف از تشکیل این مجلس را حل مشکلات کنونی عراق بر اساس مشورت عنوان کرد.

آیت الله مدرسی همچنین از سیاستمداران این کشور خواست که برای برون رفت از بحران کنونی بر اساس قانون اساسی رفتار کنند و نسبت به عدم مشارکت طیف‌های مختلف در فعالیت‌های سیاسی هشدار داد.

وی همچنین پدیده موسوم به «بهار عربی» را «طوفانی سرکش» قلمداد و تأکید کرد که این طوفان از طریق توطئه بین‌المللی شکل گرفته است.