وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است که یک شهروند فلسطینی دیگر نیز در پی شدت جراحت های ناشی از هدف قرار گرفتن توسط نظامیان اسرائیلی، به شهادت رسیده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک شهروند فلسطینی دیگر در پی جراحت های ناشی از مشارکت در تظاهرات بازگشت به شهادت رسیده است.

بر اساس این خبر «حسام سالم ابو عویضه» شهروند ۴۱ ساله فلسطینی چند روز پیش در شرق شهر غزه به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شده بود و حالا از شدت جراحت ها به شهادت رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در جریان تظاهرات های بازگشت که از ۳۰ مارس تاکنون ادامه داشته است دست کم ۱۱۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۳۱۹۰ نفر زخمی شده اند.

در همین راستا «صلاح عبدالعاطی» مدیر مرکز فلسطینی برای تحقیقات سیاسی و هماهنگ کننده حقوقی هیأت عالی تظاهرات های روز بازگشت گفت که انتظار می رود طی روز های آینده شمار شهدای تظاهرات های غزه به صورت تدریجی افزایش پیدا کند زیرا شمار زخمی ها زیاد است و با میزان امکانات پزشکی موجود سازگار نیست.