امام و خطیب مسجد کوفه در عراق، پارلمان این کشور را متهم کرد که از وظایف خود شانه خالی می‌کند و اجازه رای گیری درخصوص وزیران مستقل را نمی‌دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت السومریه نیوز، مهند الموسوی امام و خطیب مسجد کوفه (از اعضای جریان صدر) در خطبه های امروز خود گفت: پارلمان از وظیفه خود شانه خالی می کند و از اجرای وعده خود برای رای گیری درخصوص وزیران مستقل فرار می کند.

وی افزود: اعضای پارلمان در قبال احساس مسئولیت نمی کنند و آسان ترین کار این است که به مردم و خواسته های مشروع آنها توجهی نکنند.

الموسوی گفت: تظاهرکنندگان و تحصن کنندگانی که وارد ساختمان پارلمان شدند، رفتاری متمدنانه داشتند که باعث شگفتی همه عراقی ها شد.

وی افزود: ورود آنها نقطه عطف تعیین کننده ای در نشان دادن شجاعت عراقی ها و تلاش و تعهد آنها برای داشتن آزادی و زندگی کریمانه در سایه عراقی روشن در سایه عدالت اجتماعی بود.

الموسوی گفت: این موفقیت در حفظ ماهیت مسالمت آمیز جنبش اصلاحات به یاری تاکیدها و سفارش های مقتدی صدر به همگان برای پایبندی به رویکرد مسالمت آمیز به طور کامل و قاطع بود.

خطیب مسجد کوفه درباره “افراد مترصد بویژه برخی سیاستمدارانی که از رفتار مترقیانه میلیونی مردم آزرده شده و دل به وقوع اغتشاش و آزار و اذیت یا توطئه علیه عراقی ها بودند، هشدار داد” و در عین حال تاکید کرد که “مردم قویتر از سرکشان هستند”.

وی خطاب به تظاهرکنندگان نیز گفت: هرچه همیاری و همبستگی شما بیشتر باشد، به همان اندازه تمام توطئه های شرق و غرب علیه آینده خودتان را خنثی خواهید کرد.

الموسوی بر “لزوم تداوم ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات” تاکید و “از موضع شرافتمندانه دستگاههای امنیتی که همکاری و احترام روشنی به خواسته های مردم داشتند، تشکر کرد” و گفت که “آنها با مسئولیت پذیری ملی وظیفه ملی خود را در خدمت به امنیت ملت و نه خدمت به امنیت دولت” ایفا کردند.