امیرنیا با بیان اینکه نمایشگاه نباید با هدف دیدن آثار آرشیوی برپا شود، گفت: در نمایشگاه قرآن باید تولید آثار و محصولات طی یکسال در معرض دید عموم قرار گیرد.

به گزارش پرس شیعه، رحیم قربانی، رئیس سازمان قرآن و عترت بسیج در برنامه «ماه ترین ماه» از شبکه رادیویی گفت وگو ضمن آسیب شناسی بخش فروش «محصولات عفاف و حجاب» در حاشیه برپایی نمایشگاه قرآن گفت: اگر نیازهای مردم را پاسخ دهیم، قطعا از این رویداد فرهنگی استقبال بیشتری خواهد شد.

وی افزود:دبیرخانه دائمی نمایشگاه با وجود تجربه ای ۲۶ ساله، تنها اندک توجهی [به نیاز مخاطب می کند] و تغییر مدیر نمایشگاه منجر به بلا استفاده بودن تجربیات قبلی می شود.

قربانی گفت: در همه نهادها اعلام می شود که دبیرخانه نمایشگاه درباره نمایشگاه دوره ی بعد بلا فاصله بعد از مراسم پایانی، برنامه ریزی خواهد کرد و این اخبار فقط در دو سه روز شور و هیجان ایجاد می کند و به دست فراموشی سپرده می شود.

همچنین امیرنیا، مدیر بخش تبلیغ و هنر نمایشگاه بیست و ششم قرآن کریم در خصوص چرایی برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه به معنای عرضه کالا و عرضه محصولات است؛ اما در ایران نمایشگاه اگر شامل بخش فروشگاهی نباشد، مورد استقبال قرار نمی گیرد.

وی این مسئله را ناظر بر فرهنگ مردم ایران دانست و افزود: اگر در کشورمان نمایشگاه همراه با فروش محصول نباشد، با رکود رو به رو خواهد شد.در نمایشگاه بیست و سوم رونق بخش فروشگاهی کاهش یافته و نبودِ فروشگاه عفاف و حجاب نیز اعتراض بسیاری از مردم را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه نمایشگاه نباید با هدف دیدن آثار آرشیوی برپا شود، گفت: در نمایشگاه قرآن باید تولید آثار و محصولات طی یکسال در معرض دید عموم قرار گیردو مسیری دیگر را برای آینده ترسیم کند.

در ادامه میکائیل باقری، معاون اداره کل قرآن و عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در رابطه با استاندارد نمایشگاه های بین المللی اظهار کرد: فرهنگ کشورمان برگرفته از قرآن و عطرت است و بنابراین فضای نمایشگاه قرآن باید همواره در کشور ایجاد شود.

وی با انتقاد از کم کاری رسانه ها در این عرصه گفت: آیا رسانه در ایامی غیر از ماه مبارک رمضان نیز مباحث قرآنی را پیگیری می کند؟ مردم به تولیدات و محصولات قرآنی دسترسی آسان ندارند و این در حالی است که نباید منظر باشند بعد از یکسال در نمایشگاه قرآن به این مقصود برسند.

وی گفت: در سایر ایام ماه مبارک رمضان دستیابی به آثار قرآنی سخت و محصولات گران است؛ بنابراین باید حمایت ویژه ای از ناشران و مؤسسات عرضه این محصولات صورت گیرد.

باقری ادامه داد: ما نباید در این نمایشگاه فقط به مسئله بازدید و نقاط خلأ بنگریم؛ در حالی که نمایشگاه یک اقدام تبلیغی و ترویجی است تا نوای قرآن طنین انداز و به مردم تلنگر زده شود که باید به سمت قرآن حرکت کنند.

در ادامه این میزگرد رادیویی سیدمحمد حسینی، مدیر تولید نشر پیام عدالت با اعلام اینکه ناشران قرآنی ابتدا نیازمند توسعه فرهنگی هستند تا به توسعه تجاری برسند، اظهار کرد: خرید کردن برای مردم ما یک تفریح است و بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن همواره نیم نگاهی به بحث خرید داشته اند.

وی افزود: بزرگ ترین ضربه ۲۶ دوره نمایشگاه قرآن، تغییر ناگهانی مکان نمایشگاه و [برپایی آن در باغ موزه دفاع مقدس] بود.

این ناشر حوزه قرآنی ادامه داد: در آغاز این جریان، سالن حجاب با مختصاتی محدود نمایشگاه را برگزار می کرد و در آن زمان از لحاظ معنوی بسیار قوی تر عمل می کردیم.در این قبیل اقدامات باید بسیار بررسی صورت گیرد و نباید به یکباره دست به جراحی بزنیم.