موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران «نیماد» شرایط فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی را اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه، فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی موسسه نیماد منتشر شد و متقاضیان تا ۳۱ خردادماه ۹۷ فرصت دارند طرح های تحقیقاتی اولیه یا پیش پروپوزال خود را ارسال کنند. مهلت دریافت طرح ها تمدید نخواهد شد.

سامانه مدیریت پژوهش موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (http://rms.nimad.ac.ir) از اول تا سی و یکم خرداد ماه ۱۳۹۷ آماده ثبت طرح های تحقیقاتی اولیه (pre-proposals) پژوهشگران در چهار گرنت «اصلی»، «محقق جوان»، «گرنت با اعتبار محدود» و «گرنت مقاله برتر» است.

متقاضیان می توانند برای مطالعه اولویت های کمیته های علمی- تخصصی، راهنمای متقاضیان، فرآیند ثبت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی موسسه به نشانی http://nimad.ac.ir مراجعه کنند.