جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد در مدت زمان بین آغاز محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیرکل این جمعیت تاکنون ۳۲۲ ماده نفرت پراکنی توسط رسانه های بحرین علیه وی اتفاق افتاده است.

به گزارش پرس شیعه، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد در مدت زمان بین آغاز محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیرکل این جمعیت تاکنون ۳۲۲ ماده نفرت پراکنی توسط رسانه های بحرین علیه وی اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، الوفاق آورده است از ماه اوت (شهرویور ۱۳۹۶) یعنی از زمان آغاز محاکمه شیخ علی سلمان در پرونده تجسس برای قطر برای براندازی رژیم آل خلیفه تا کنون رسانه های رژیم بحرین و وابسته به آن در موج گسترده ای از نفرت پراکنی اقدام به نشر مطالبی جهت تخریب چهره شیخ علی سلمان و آماده نمود جو برای صدور حکم علیه وی در ماه آینده میلادی (ماه ژوئن/ خرداد) نموده اند که حاصل آن ۳۲۲ مطلب رسانه ای ضد شیخ بوده است. و این در حالی ست که شیخ علی سلمان هم اکنون آخرین سال از محکومیت چهار ساله پیشین خود را در زندان سپری می نماید.

این جمعیت تاکید کرده است این بخشی از سیاست های رژیم آل خلیفه برای آماده نمودن فضا جهت صدور حکم ها و پروژه های دل بخواهش است و با وجودی که تا کنون این روشها موثر و موفق نبوده است همچنان آنها را ادامه میدهد.

در این بیانیه آمده است الوفاق تا کنون موفق به رصد و ثبت ۳۲۲ ماده رسانه ای نشره علیه شیخ علی یلمان سده است که سهم تلوزیون بحرین ۱۶ مورد، روزنانه اخبار الخلیج ۴۳ مورد، روزنامه الوطن ۳۰ مورد، روزنامه البلاد ۱۲ مورد و ۷۶ مورد نیز سهم روزنامه های عربی و خارجی وابسته به رژیم آل خلیفه بوده است و همچنین ۱۲۲ مطلب رسانه ای هم ضد شیخ علی سلمان در شبکه های اجتماعی بحرین و وابسته به آن نشر گردیده اند.

الوفاق یادآور شده است پرونده سازی جدید علیه شیخ علی سلمان به اتهام کذب تجسس و توطئه با قطر برای براندازی رژیم بحرین در حالی کلید خورده است که اولا ۷ سال از موضوعی که بحرین به آن استناد کرده می گذرد و جای سوال است که در صورت حقیقی بودن قضیه چرا در طول این ۷ هیچ حرکتی در خصوص آن انجام نشده و ثانیا قضیه به طرح ابداعی و واسطه گرانه سه جانبه آمریکایی- سعودی- قطری برای حل بحران سیاسی در بحرین در سال ۲۰۱۱ بر می گردد.