یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی ضمن اعلام اینکه رژیم صهیونیستی خطوط قرمز خود در مورد سوریه را افزایش داده از گفتگوی مقامات تل آویو و مسکو در این خصوص خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از یدیعوت آحارانوت، اسرائیل اقدام به گسترش خطوط قرمز خود در مورد سوریه کرده و این موضوع را به اطلاع روسیه رسانده است.

به نوشته این روزنامه، اگر قبلا خط قرمز رژیم صهیونیستی در خصوص سوریه فقط مرزهای جنوبی سوریه بود اما اکنون این خطوط قرمز افزایش یافته که بخش اصلی آن کلیه مرزهای شمالی این رژیم را در بر می گیرد.

بر اساس این گزارش، تل آویو به روسیه اطلاع داده که علاوه بر مرزهای شمالی در خصوص مناطقی در داخل سوریه نیز نگرانی دارد و این نگرانی به دلیل حضور ایران در سوریه است.

به نوشته یدیعوت آحارانوت، حمله هفته گذشته اسرائیل به حمص سوریه نیز در راستای همین خطوط قرمز انجام شد.

به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر حملات خود به سوریه را افزایش داده و این امر را به بهانه تامین امنیت خود انجام می دهد. نکته مهم در خصوص این حملات آن است که هدف اصلی صهیونیست ها رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه بوده اند.