کتاب «دانشگاه ها در قرون وسطی» نوسته ژاک ورژه با ترجمه امیررضایی منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «دانشگاه ها در قرون وسطی» نوسته ژاک ورژه با ترجمه امیررضایی توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

کتاب «دانشگاه ها در قرون وسطی» شامل دو بخش تولد و تائید دانشگاه ها و پایان قرون وسطی: زوال یا تغییر شکل؟ و شش فصل است. عناوین این فصول عبارتند از تولد دانشگاه ها، دانشگاه ها همچون صنوف، مسائل و چالش های قرن سیزدهم، دانشگاه ها و کلیسا، دانشگاه ها و دولت ها و دانشگاه و جامعه.

اثر حاضر اثری موجز ولی جامع از سیر تحول شکل گیری دانشگاه ها در غرب از ابتدای قرن سیزدهم تا پایان قرن پانزدهم است. این اثر نشان می دهد دانشگاه ها از درون مدارس وابسته به کلیساهای جامع بیرون آمدند که در ابتدا در دو شهر مهم پاریس و بولون متمرکز بودند. درکنار این مدارس وابسته به کلیسا، مدارس لاییک هم بودند که فقط در ایتالیا دوام آوردند.

کتاب «دانشگاه ها در قرون وسطی» در ۲۷۶ صفحه با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان توسط توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید.....
کتاب «فلسفه دین: مقدمه‌ای بسیار کوتاه» منتشر شد