سخنگوی ائتلاف نصر که حیدر العبادی ریاست آن را برعهده دارد تأکید کرد که به غیر از العبادی هیچ گزینه دیگری برای نخست وزیری عراق مطرح نیست و شکل و شمایل دولت طی یکی دو هفته آتی مشخص خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، «حسین العادلی» سخنگوی ائتلاف نصر که ریاست آن را «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق بر عهده دارد تأکید کرده است که تا کنون هیچ گزینه ای به غیر از العبادی برای عهده دار شدن نخست وزیری مطرح نشده است.

وی تأکید کرد که جریان ها و ائتلاف های پیروز در انتخابات هم تا کنون اعتراضی نسبت به انتخاب مجدد العبادی به عنوان نخست وزیر ندارند.

وی در واکنش به گزارش های رسانه ای در خصوص شرط صدر برای لزوم کناره گیری العبادی از حزب الدعوه تأکید کرد که این شروط هرگز واقعیت نداشته و افزود: تا کنون ائتلاف سائرون نزدیک ترین ائتلاف به ائتلاف نصر بوده است اما مذاکره با دیگر جریان ها هم ادامه دارد.

العادلی گفت که یک توافق اولیه میان ائتلاف نصر و سائرون ایجاد شده که اصول و نقشه راه مرحله پیش رو را تعیین کرده است. وی همچنین گفت که قالب دولت آتی در یک یا دو هفته پیش رو مشخص خواهد شد.

برخی گزارش های رسانه ای حاکی از مطرح شدن نام ۷ نفر از جمله پسر عموی مقتدی صدر برای نخست وزیری عراق است.