کمیساریای عالی انتخابات عراق در واکنش به تلاش برخی نمایندگان برای ابطال نتایج انتخابات به دلیل بروز تغلب در آن، تأکید کرد: دست کاری در نتیجه انتخابات پارلمانی غیرممکن است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، کمیساریای عالی انتخابات عراق به اتهام بروز تغلب در نتایج این انتخابات واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این نهاد در بیانیه ای در واکنش به تلاش نمایندگان پارلمان عراق برای ابطال نتایج انتخابات اعلام کرد: دست کاری در نتیجه انتخابات و مخدوش کردن آراء بر اساس مکانیزم موجود در انتخابات، غیرممکن است و چنین اتفاقی رخ نداده است.

این نهاد اعلام کرده است: بهتر است نمایندگان پارلمان اگر اعتراضی به نتیجه انتخابات دارند، این اعتراض را از طریق راهکار قانونی به شورای رسیدگی به اعتراضات ارجاع دهند.

کمیساریای عالی انتخابات عراق همچنین گفته است: ما انتخابات پارلمانی را بر اساس قانون به صورت الکترونیکی برگزار کردیم و این اقدام، موفقیت آمیز بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: حال اگر کسی به روند برگزاری انتخابات اعتراضی دارد باید مدارک خود را به صورت مستدل ارائه دهد.

بر اساس اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق، این انتخابات در حضور نمایندگان احزاب برگزار شده است.