محمدی گفت: با تصویب اعضای کمیته تخصیص صندوق توسعه قرآنی مقرر شد به طور میانگین سی میلیون تومان به هر اتحادیه استان در جهت طرح های ارائه شده برای گسترش فعالیت های قرآنی اختصاص داده شود.

به گزارش شیعه پرس، حسن محمدی، نایب رییس کمیته تخصیص صندوق توسعه فرهنگ قرآنی و مدیر عامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با بیان تشکیل جلسه کمیته تخصیص صندوق توسعه قرآنی به تشریح مصوبات پرداخت. وی در خصوص آخرین جلسه ای که عصر دیروز ۵ خرداد ماه با حضور اعضای این کمیته در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن برگزار شد گفت: کمیته تخصیص صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی عصر دیروز با حضور اعضا با تصویب اختصاص سی میلیون تومان به اتحادیه های استانی برگزار شد.

محمدی در ادامه گفت:اعتباری که از سال ۹۷ بالغ بر ده میلیارد اختصاص پیدا کرد بزودی به صندوق مشارکت توسعه و حمایت از فعالیت های قرآنی واریز خواهد شد و به همین دلیل کمیته تخصیص نیز جلسه ای را در این باره  با مصوبات بسیار خوبی برگزار کرد .

نایب رئیس کمیته تخصیص صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به قراردادهایی در سال ۹۵ و ۹۶ تصریح کرد: بر اساس قرارداد هایی که در سال ۹۵ و ۹۶ داشته ایم اعتباری به تتمه آن قرارداد ها به دستگاه ها و نهاد ها داده خواهد شد تا فعالیت های آنها تکمیل شود.

۵۰ درصد اعتبارات شورای قرآنی استانها در جهت استحکام فعالیت های مردمی

مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با بیان ابلاغیه ای در گذشته مبنی بر تخصیص حداقل ۵۰ درصد اعتبارات شورای قرآنی استانها به  نهادهای مردمی و موسسات قرآنی ادامه داد: با توجه به این ابلاغیه نیمی از اعتبارات شورای قرآنی استانها به موسسات و نهادهای مردمی اختصاص پیدا میکند که این دستور از قبل مصوب شده منتها به دلیل عدم پیگیری و دستور متقن رعایت نمیشد که در این جلسه  این مصوبه به نوعی دستور العمل در استانها طرح و محل فعالیت قرار خواهد گرفت تا شاهد اختصاص نیمی از اعتبارات قرآنی استانها به نهادها و موسسات مردمی اختصاص پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید.....
مشکلات جامعه با وقف حل می شود/ همه مردم از مواهب وقف بهره مندند

محمدی با تاکید بر استقرار و شکل گیری اتحادیه مدغم در استانها بیان داشت: به اینکه اتحادیه مدغم  در استانها شکل گرفته است وعدم هزینه اعتبار شورای قرآنی استانها از طریق دستگاه ها شماره حساب اتحادیه استان به عنوان حساب معین قرآنی استانها مشخص و لحاظ شد تا اعتبار شورای قرآنی استانها از محل اعتبارات جدید به عنوان معین شورا به حساب اتحادیه استانی واریز گردد.

اختصاص اعتبار به اتحادیه های استانی

وی با اعلام عدم اعتبار برای اتحادیه های استانی تا کنون افزود: با توجه به اینکه اتحادیه مدغم شکل گرفته  تا کنون هیچ اعتباری برای برنامه های ستادی و برنامه ای و حمایت از این اتحادیه هادستگاه ها اختصاص داده نشده بود  که بنا به درخواست های متعددی از استانها با تصویب اعضای کمیته مقرر شد به طور میانگین سی میلیون تومان به هر اتحادیه استان در جهت طرح های ارائه شده برای گسترش فعالیت های قرآنی اختصاص داده شود.