نخست وزیر مجارستان به تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر جریمه کشورها به علت عدم پذیرش پناهجویان اعتراض کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان ، « ویکتور اوربان » در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اتحادیه اروپا به ازای هر پناهجویی که از ورودش در کشورهای اروپایی ممانعت به عمل بیاد مبلغ ۲۵۰ هزار یورو جریمه دریافت می کند که این امر جای انتقاد دارد.

وی همچنین افزود: آنهایی که قرار است رهبران اروپا در بروکسل خود را از سایر جهان مستثنی می دانند.

اروبان با بیان اینکه باید رهبران اروپایی از مرزهای شنگن محافظت کنند، گفت: واقعیت موجود در اروپا با تئوری های رهبران تفاوت دارد.

شهروندان مجارستان قرار است در یک همه پرسی برای پذیرش سیستم سهمیه بندی پناهجویان اتحادیه اروپا شرکت کنند.

بحران پناهجویان منجر به بروز شکاف سیاسی بین اعضای اتحادیه اروپا، نادیده گرفتن برخی از تعهدات اعضای این کشورها همچون نقض قانون شنگن شده است.