امیر خون از خطرناک ترین تروریست های مغرب، با ارسال نامه ای به مقام های زندان، تسریع اجرای حکم اعدام خود را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ “یوسف فکری” که به سبب ارتکاب فجایع تروریستی مختلف از اواخر دهه نود قرن گذشته تا سال ۲۰۰۲، به “امیر الدم” معروف شده است؛ با ارسال نامه ای به مدیریتِ زندان مرکزیِ “مول البرکی بأسفی”، از آن ها خواست اعدام او را جلو بیندازند.

به نوشتۀ روزنامۀ الصباح، امیرِ خون، به انگیزه اش از مطرح کردن این درخواست اشاره ای نکرده است. این روزنامه پیش بینی کرد که این درخواست، به ماجرای فاجعۀ ۱۶ می ارتباط داشته باشد. در ۱۶ می سال ۲۰۰۳، چهارده تروریست انتحاری، برای منفجر کردن خود در مناطق مختلف مغرب هم قسم شدند و انفجار یازده تن از آنان، ۴۵ کشته برجا گذاشت و سه تن از این انتحاری ها، بازداشت شدند.

منابع آگاه به روزنامه الصباح تاکید کردند که جلو انداختن تاریخِ اجرای حکم اعدام، از اختیارات وزیر دادگستری نیست و از آن گذشته، متهم نمی تواند در شیوه و تاریخ اجرای حکم، خواسته های خود را به دولت دیکته کند و این فرایند، با توجه به قوانین و توافقنامه های بین المللی صورت می گیرد.
امیرِ خون که فعالیت های تروریستی را با ترور عموی خود عبدالعزیز فکری در شهر الیوسفیه آغاز کرده بود، سرکردۀ گروهکی به نام “تکفیر و هجرت” است.

این گروه، جامعه را اساساً کافر می داند و خواهان مبارزه با سران جامعه است. یکی از مهم ترین خواسته های اعضای این گروه عدمِ ثبتِ رسمی ازدواج در دفاتر دولتی مطرح است.