ناسا و شرکای بین المللی آن ساکنان بعدی ایستگاه فضایی بین المللی را معرفی کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در سال ۲۰۱۷ میلادی خدمه جدیدی راهی ایستگاه فضایی بین المللی می شوند تا این آزمایشگاه بزرگ و گران قیمت همچنان محلی برای ادامه آزمایشهای مختلفی باشد که راه را برای سفر انسان به نقاط دوردست منظومه شمسی همواره می سازد.

بر اساس برنامه ریزی های از قبل صورت گرفته، در سال آینده ۱۲ فضانورد در قالب دو مأموریت اکتشافی ۵۳ و ۵۴ راهی ایستگاه فضایی بین المللی می شوند تا هر یک تقریبا به مدت ۶ ماه و برخی نیز بیشتر، در این ایستگاه ساکن باشند.

بر این اساس جک فیشر و اسکات تینگل از ناسا، پائولو نسپولی از آژانس فضانوردی اروپا (اسا) و فیودور یورچیکین، الکساندر اسکورتوف و ایوان واگنر از روسکاسموس (روسیه) ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی در دور بعدی خواهند بود.

همچنین باز هم اسکات تینگل و رندی برنسیک (ناسا)، الکساندر اسکورتوف و سرگئی ریازانسکی و ایوان واگنر از روسکاسمموس (روسیه) و در نهایت نوریشیجی کانای از آژانس فضانوردی ژاپن (JAXA) در مأموریت اکتشافی ۵۴ حضور خواهند داشت.

در این بین حضور یک فضانورد ژاپنی در ایستگاه فضایی بین المللی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. ژاپن یکی از شرکای ناسا و اروپا در توسعه ایستگاه فضایی بین المللی محسوب می شود.

ایستگاه فضایی بین المللی در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری زمین به دور این سیاره می گردد.