اسناد درز کرده از گروه تروریستی داعش اطلاعات زیادی را درباره شمار اتباع سعودی این گروه و مشخصات و ماموریت های آنها فاش کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ فرم های فاش شده از مشخصات عضویت در گروه تروریستی داعش اطلاعات مفصلی را درخصوص اعضای این گروه بدست می دهد.

افراد داوطلب برای عضویت در داعش جای خالی این فرم ها را پرمی کنند. در این فرم ها از داوطلب خواسته شده است تا نام، نام خانوادگی، لقب، نام مادر، گروه خونی، تاریخ تولد، جنسیت، وضعیت اجتماعی، آدرس و محل اقامت، تحصیلات، سطح آموزش های دینی و شغل خود را بنویسد.

این فرم همچنین از داوطلب خواسته است که نام کشورهایی را که به آنها سفر کرده همراه با مدت اقامت در آن را بنویسد. در این فرم خواسته شده است که داوطلب نام گذرگاهی را که از طریق آن وارد سرزمین خلافت شده را به همراه نام واسطه اینکاربنویسد.

داعش در این فرم ها از داوطلب خواسته است تا سابقه احتمالی به اصطلاح “جهاد” و محل آن را به همراه نوع تخصص خود بنویسد و بگوید که آیا او جنگجو یا عامل انتحاری یا نیروی نفوذی است و رده تخصصی او جنگجو، مسئول شرعی، امنیتی یا اداری است و محل کار کنونی او کجاست؟

روند ملحق شدن افراد داوطلب به داعش از طریق جا زدن خود به جای افراد دیگر به منظور سفر به سوریه به طور قابل ملاحظه ای تکرار شده است؛ به گونه ای برخی از عناصر سعودی داعش اذعان کرده اند که از گذرنامه های یکی از بستگان یا دوستان خود استفاده کرده اند.
اطلاعات فرم های اعضای سعودی داعش نشان می دهد که آنها از مناطق مختلف عربستان هستند؛ اما تعداد زیادی از آنها از نقاط مرکزی (ریاض و قصیم و حائل) و غرب (مکه مکرمه و مدینه ) و منطقه شرق عربستان به داعش ملحق شده اند.

براساس ارزیابی کسانی که این تحقیق را براساس فرم های مشخصات تهیه کرده اند، اکثریت عناصر ملحق شده به داعش یعنی ۳۱۳ داعشی که ۸۶ درصد فرم های مشخصات درز کرده متعلق به آنها است، از شهرهای بزرگ نظیر دمام و ریاض و مکه و جده و بریده آمده اند.

ریاض در صدر مناطق ملحق شدن افراد به داعش قرار دارد؛ به گونه ای که ۱۱۵ جوان فرم های مشخصات دارند. در رتبه بعدی، ۷۵ سعودی از منطقه قصیم فرم ها تکمیل کرده اند. اما نکته قابل توجه این است که در” بریده ” به عنوان بزرگترین شهر قصیم ۶۰ جوان به داعش ملحق شده اند.

براساس این فرم ها، تعداد جوانان سعودی ملحق شده به داعش از مناطق شمال عربستان (مرز شمالی و جوف و تبوک) و مناطق جنوب عربستان (نجران و عسیر و الباحه و جازان) کم بوده است؛ به گونه ای که از شمال عربستان ۲۳ جوان و از جنوب عربستان ۲۶ جوان فرم تکمیل شده دارند.
جالب توجه اینکه ۵۰ درصد اتباع سعودی ملحق شده به داعش سطح دانش دینی خود را اندک، ۳۰ درصد متوسط و تنها ۶ درصد بالا توصیف کرده اند و ۱۴ درصد نیز سطح خود را در این فرم ها اعلام نکرده اند.

فرم های مشخصات سعودی های داعشی نشان می دهد که سطح سواد در بین آنها بالا است؛ به گونه ای که دارندگان مدرک دیپلم مجموعا ۵۴ درصد آنها را تشکیل می دهند. ۳۷ درصد نیز دانشگاهی هستند و تنها ۷ درصد مدرک ابتدایی و راهنمایی دارند و ۲ درصد نیز سطح سواد خود را اعلام نکرده اند.
این آمار با سطح سنی سعودیهای داعشی همخوانی دارد زیرا افراد رده سنی ۲۰ تا ۳۰ درصد ۷۸ درصد پُر کنندگان این فرم ها را تشکیل می دهند. ۱۵ درصد نیز بین ۳۰ تا ۴۰ سال عمر دارند. در مرتبه سوم نیز افراد زیر ۲۰ سال هستند که چهار درصد را تشکیل می دهند. بقیه درصدها نیز بالای ۴۰ سال هستند.

افشای اسرار سعودیهای داعشی

افشای اسرار سعودیهای داعشی

افشای اسرار سعودیهای داعشی