هفته گذشته سه اسلام ستیز جوانی مسلمان را مورد ضرب و شتم قرار داده و فرار کردند.

به گزارش پرس شیعه؛  مقامات مسلمان منطقه آستوریا در نیویورک خواستار محکومیت حمله اسلام ستیزان به جوان مسلمان شدند.

سادیا خلیق مدیر شورای روابط اسلام و آمریکا در نیویورک وقوع چنین حادثه ای را وحشتناک توصیف کرد و گفت: مردم باید این جوان مسلمان را یکی از اعضای خانواده خود بدانند.

هفته پیش در تاریخ ۳۰ آوریل، جوانی مسلمان در حال پیاده روی در یکی از خیابان های نیویورک از سوی سه اسلام ستیز مورد حمله قرار گرفت و یکی از این افراد بعد از ناسزا گفتن به این جوان و داعشی خواندن وی، او را مورد ضرب و شتم قرار داد.

مظنونان که مسلح به سلاح سرد بودند، بعد از این که متوجه حضور مردم در اطراف خود شدند، پا به فرار گذاشتند.

پلیس نیویورک ضمن انتشار مشخصات این سه مظنون، از مردم خواست در صورت مشاهده آنان، به پلیس گزارش دهند.