سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تاکید بر قاطعیت مسکو در مبارزه با تمام گروه های تروریستی در سوریه، از ناتوانی آمریکا در جدا کردن مخالفین مسلح سوری از تروریست های جبهه النصره انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن ضروری خواندن حفاظت کامل از آتش بس در سوریه، از دعوت کشورش از همه گروه های صاحب نفوذ بر مخالفین مسلح برای فاصله گرفتن آنها از گروه تروریستی جبهه النصره خبر داد.

«ماریا زاخاروا» با انتقاد از ناتوانی آمریکا در دور کردن مخالفین معارض دولت سوریه از گروه های تروریستی گفت: مشکل اینجاست که همکاران آمریکایی ما قادر به مجبور کردن گروه های مخالف دولت سوریه برای فاصله گرفتن از جبهه النصره نبوده اند.

وی افزود: مسکو بر مبارزه سخت و قاطعانه با تروریست ها و اعضای وابسته به آنها که در نقض آتش بس نقض دارند، به ویژه آن دسته از گروه های تندروی مسلح مانند «احرار الشام» و «جیش الاسلام» تاکید دارد.