نخست وزیر اسپانیا در نامه ای به کمیسیون اروپایی خواستار چشم پوشی این کمیسیون از جریمه های احتمالی اسپانیا شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا در نامه ای به اتحادیه اروپا درخواست کرد از جریمه احتمالی به خاطر کسری بودجه این کشور در سال جاری چشم پوشی شود.

وی نوشت: در سال جاری به خاطر هزینه های عمومی دچار نقش سیستم اجرایی و کسری بودجه شدیم که بر اساس برنامه های چهارساله برطرف خواهد شد.

راخوی در این نامه خطاب به «ژان کلود جانکر» رئیس کمیسیون اروپایی بر تلاش های اسپانیا برای رفع کسری بودجه خود در برنامه های اقتصادی سال آینده تاکید کرد.

بر اساس یک منبع آگاه در دولت اسپانیا در این نامه اطلاعاتی خطاب به مقامات اروپایی ارائه شده است که در آن برنامه و طرحهای اخیر اسپانیا برای کاهش کسری بودجه خود آورده شده است.

هنوز کمیسیون اروپا نسبت به ارسال این نامه واکنشی نشان نداده است.

یکی از مسئولیت های کمیسیون اروپایی تنظیم و سیاست گذاری بودجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و اطمینان از تامین بودجه این کشورها همگام با سیاست های این اتحادیه است.

پیش از این کمیسیون اروپایی خطاب به کشورهای اسپانیا و پرتغال برای عدم تامین سیاست های این کمیسیون هشدار داده بود.