دولت یونان برای باز پرداخت بدهی های خود یک بسته اقتصادی به اروپا پیشنهاد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت یونان از اتحادیه اروپا خواسته تا بسته اصلاحات اقتصادی پیشنهادی این کشور را مورد تائید قرار دهد.

براساس گزارش های اعلام شده « اوکلید ساکالوتوس» وزیر اقتصاد یونان روز شنبه از کشورهای حوزه یورو خواست برنامه اصلاحاتی ارائه شده توسط وزارتخانه اش را تائید کنند تا دولت یونان بتواند بار دیگر وارد معاملات اقتصادی اروپا شود.

وزیر اقتصاد یونان همچنین اظهار داشت: در این کشور هیچ کس بر بروز مجدد بحران اقتصادی باور ندارد و همه برنامه ها در جهت رشد اقتصادی تنظیم شده است.

«الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان نیز سعی دارد در نشست آتی روسای کشورهای اروپایی در بروکسل نسبت به گرفتن تایید اصلاحات مالیاتی تلاش کند.

وزرای کشورهای اتحادیه اروپا قرار است هفته آتی نشستی را برگزار کنند.