رئیس کمیسیون اروپا با موفق خواندن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه اظهار داشت که ورود پناهجویان کاهش یافته است.

به گزارش پرس شیعه؛ « ژان کلود یونکر» در گفتگو با گروه رسانه ای آلمانی فونکه درباره اوضاع پناهجویان اظهار داشت: در توافق اتحادیه اروپا با ترکیه به نقطه عطفی دست پیدا کردیم که دستاورد مثبتی به همراه داشت.

وی در ادامه گفت: بررسی های اخیر نشان داد که در مدت زمان ۳ هفته آغاز سال جاری میلادی حدود ۸۰ درصد ورود پناهجویان به اروپا کاهش داشته است.

رئیس کمیسیون اروپا افزود: ما فقط زمانی می‌توانیم از حل معضل پناهجویان صحبت کنیم که بتوانیم آمار آنها را به‌صورت پایدار پایین نگاه داریم.‏

یونکر با انتقاد از قرار دادن سیم هی خاردار در مرز یونان تصریح کرد: اقدامات این چنینی راه حل درازمدت و پایداری در ‏بحران پناهجویان به‌وجود نمی‌آورد.‏

این در حالی است که دولت اتریش قبلا اعلام کرده بود: در صورت افزایش ورود پناهجویان به‌سوی این کشور، با وجود مخالفت کمیسیون ‏اتحادیه اروپا کنترل‌های مرزی خود در مرز بین ایتالیا و اتریش در برنر را برقرار خواهد کرد.‏