حزب ائتلافی صدر اعظم آلمان برای انتخابات آتی این کشور تهدید به جدایی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، « هوفر » رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان در خصوص نشست با حزب متحد خود سوسیال دمکرات ها اظهار داشت: اگر نیاز باشد به شکل مستقل برای کسب اکثریت و حتی بدون « آنگلا مرکل » و حزبش وارد عمل می شویم.

این در حالی است که اختلافات هوفر با مرکل به خصوص درباره بحران پناهجویان بیشتر شد و به نحوه برخورد با حزب آلترناتیو برای آلمان هم رسید.

رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان پیش تر خواسته بود تا برای پذیرش پناهجویان سقفی در نظر گرفته شود، اما مرکل مخالف این موضوع بود.

وی پس از این اختلاف سفری به روسیه داشت و با پوتین نیز دیدار کرد که موجب اعتراض بسیاری در آلمان شد.