سخنگوی انصار الله یمن بدون نام بردن از عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، از وی خواست که دولت، استقلال و حاکمیت را معنا کند!

به گزارش پرس شیعه؛ محمد عبدالسلام اعلام کرد که مخالفت با نقض حاکمیت و مقابله با ورود نیروهای بیگانه به کشور و جلوگیری از اشغال بندرها و فرودگاه ها، معنای واقعی یک دولت و هویت ملی جامعه است.
وی گفت: اشغالگران باید از یمن خارج شوند و آن کسی که مدعی مشروعیت است و از سلاح ارتش سخن می گوید، اول به ما بگوید که معنای حاکمیت، استقلال و آزادی چیست.
عبدالسلام خاطرنشان کرد: روزی که ما می گفتیم القاعده و داعش در برخی مناطق جنوب یمن فعال است، و ارتش باید مسئولیت مبارزه و مقابله با آنها را برعهده گیرد، ما را محکوم می کردند. امروز، ما از آنها می پرسیم که آمریکا برای چه به یمن آمده است؟!