جنگنده های ترکیه مواضع گروه پ ک ک در شمال عراق را بمباران کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، جنگنده های ترکیه در ساعات اولیه اامروز مواضع گروه پ ک ک در شمال عرراق را هدف قرار دادند.

بنا بر این گزارش، در این عملیات جنگنده های اف ۱۶ و اف ۴ ترکیه پناهگاه، انبار مهمات و سلاح گروهی تروریستی پ ک ک را در کوه های قندیل در شمال عراق هدف قرار دادند.

این عملیات بین ساعات ۲ تا ۴ بامداد انجام شده اند.