نیروهای اردنی به تازگی یکی از راه های ارتباطی عناصر داعش را کشف کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از نیروهای مرزبان اردنی پس از مشکوک شدن به کبوتری که برای آب خوردن در یکی از پایگاه های مرزی به زمین نشسته بود، با کمک دوستانش آن کبوتر را به دام انداخت.
روزنامه الغد اردن به نقل از منابع خود تأکید کرد، نیروهای اردنی که متوجه شده بودند نامه‌ای به پای آن کبوتر بسته شده بود، پس از به دام انداختن کبوتر، آن را به نهادهای امنیتی تحویل دادند.
از آغاز جنگ علیه سوریه، این نخستین بار است که نیروهای مرزبان اردنی از به دام انداختن کبوتر نامه بر داعشی خبر دادند.
روزنامه الغد اردن احتمال داد که این عملیات باعث شناسایی هسته‌های داعش در خاک اردن شود.
سرلشکر “صابر المهایره” فرمانده نیروهای مرزبان اردنی با اظهار بی اطلاعی از سرنوشت این کبوتر تأکید کرد که پرنده مذکور به طرفهای مربوط تحویل داده شد.
وی به شوخی اظهار داشت: این پرنده پس از بازپروری دوباره به خدمت گرفته می شود، و جوجه‌هایش نیز پرورش داده خوهند شد.