روزی از خدمت آیت الله مرندی سوال کردم آیت الله میرزا علی آقا قاضی چطور بودند؟ ایشان فرمود: آقای قاضی بسیار صبور بودند، حلال خدا را، حلال و حرام خدا را، حرام می‌دانستند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزی از خدمت آیت الله مرندی سوال کردم آیت الله میرزا علی آقا قاضی چطور بودند؟ ایشان فرمود: آقای قاضی بسیار صبور بودند، حلال خدا را، حلال و حرام خدا را، حرام می‌دانستند.
این مقام بسیار بزرگ است که انسان از مرز شرع خارج نشود و تعبّد کامل در برابر شرع داشته باشد حتّی ظواهر آن را آنطور که شرع فرموده رعایت کامل نماید.
سپس ایشان فرمودند: آقای قاضی توحید مجسّم بودند. فانی در توحید بودند. شانزده سال شب و روز در خدمت ایشان بودم.

کتاب اسوه عارفان – ص ۱۶۳