یکی از سرکرده های گروهک تروریستی جیش الاسلام، جبهه النصره را به مزدوری برای آمریکا متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ ابوالنور مسرابا طی سخنانی بدون اشاره به نامی خاص، بعضی از گروهها را تکفیر کرد و گفت آنها با جیش الاسلام می جنگند.
وی بدون اشاره به جنایات این گروه تروریستی در حق مردم سوریه مدعی شد که جیش الاسلام به سمت ارتداد و کفر و مزدوری نرفته و ارتش رسول الله است و از او پیروی می کند.!
ابوالنور در ادامه ادعاهایش با اشاره به ائتلاف گروه “فیلق الرحمن” و “جیش الفسطاط” علیه جیش الاسلام اظهار داشت که سختی هایی که بر جیش الاسلام عارض می شود، امتحان الهی است و برای رسول خدا هم هنگامی که توسط قبایل محاصره شد پیش آمده است.!
وی افزود: کسانی که ما تصور می کردیم راه درست را در پیش گرفته اند به ما در خانه خودمان حمله می کنند و تنها گناهمان این است که عضو جیش الاسلام و یا طرفدار آن هستیم.

این تروریست در ادامه، القاعده را سگ های جهنم اهل بدعت و نفاق توصیف و مخاطبان خود را به جنگ و کشتار با آنها دعوت کرد.
گروههای تروریستی در غوطه شرقی در استان ریف دمشق هر از چند گاه به دلیل رقابت بر سر مناطق تحت سیطره و اختلاف نظر میان والیان منطقه ای خود، به شدت با هم درگیر می شوند.