مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور با وجود استقرار خودروها و نیروهای امنیتی رژیم بحرین تظاهرات مسالمت آمیز روز جهانی قدس را برگزار کردند.

به گزارش پرس شیعه، شبکه اللؤلؤ گزارش داد: مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور با وجود استقرار خودروها و نیروهای امنیتی رژیم بحرین تظاهرات مسالمت آمیز روز جهانی قدس را برگزار کردند.

شرکت کنندگان در تظاهرات، با سردادن شعارهایی بر پایبندی خود به آرمان و مقدسات فلسطین تاکید کرده و اقدام نظام بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

بحرینی ها پلاکاردهایی در دست داشتند که شعارهای با مضمون تأکید بر حق بازگشت و پایبندی به آرمان قدس به عنوان پایتخت ابدی کشور فلسطین، بر روی آن نوشته شده بود.

تظاهرات کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی، همبستگی خود را با آیت الله ‘شیخ عیسی قاسم’ رهبر شیعیان بحرین که از دو سال پیش در بازداشت خانگی است، اعلام کردند.

نظامیان بحرینی، در مناطق ‘المالکیه’، ‘النبیه صالح’، ‘مصلی’، ‘کرباباد’ و ‘النویدرات’ به سوی تظاهر کنندگان گازهای اشک آور شلیک کردند.