جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اخبار منتشر شده در مورد توافق با رژیم صهیونیستی برای ورود نیروهای این رژیم به مسافت صدمتری داخل مرزهای غزه با سرزمین‌ های اشغالی را تکذیب کرد و گفت هیئت فلسطینی این درخواست صهیونیست‌ ها را مطلقا نپذیرفته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه رای الیوم، خالد البطش، مسئول روابط بین الملل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد هیئت فلسطینی حاضر در نشست های قاهره که در جریان جنگ ۵۱ روزه انجام شد، هیچ توافقی در مورد ورود صهیونیست ها به فضای ۱۰۰ متری داخل مرزهای غزه با سرزمین های اشغالی نکرد.

وی تأکید کرد مطلقا با اینکه آنها وارد نوار غزه شوند و یا اینکه منطقه حائل در مرزهای غزه و سرزمین‌های اشغالی به وجود آید، مخالفت شد.

خالد البطش از تمامی رزمندگان مقاومت در تمامی گروه‌های فلسطینی خواست با هرگونه تجاوز صهیونیست‌ها در خط آتش‌بس سال ۱۹۴۸ در شرق نوار غزه مقابله کنند تا با نصرت الهی اشغالگری پایان یابد.