با رایزنی های به عمل آمده، تعداد۷۳ قطعه با ارزش باستانی متعلق به دوره ساسانیان توسط دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران عودت داده شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد: با رایزنی های به عمل آمده، تعداد۷۳ قطعه با ارزش باستانی متعلق به دوره ساسانیان توسط دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران عودت داده شد.

این محموله با ارزش باستانی عصر امروز ـ یکشنبه ـ طی مراسمی از طرف نماینده وزارت امورخارجه به رییس موزه ملی ایران تحویل شد.