کمپینی خودجوش در شهرهای عراق از سوی مردم این کشور آغاز شده‌ که‌ با رفتن به‌ خیابان‌‌ها، همزمان پرچم دو کشور ایران و عراق را به‌ نمایش می گذارند.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از رسانه‌های عراقی، کاربران اینترنتی عراقی در چند روز گذشته‌ کمپین خودجوشی را در حمایت از کشور ایران راه‌اندازی کردند که‌ در این کمپین، عراقی‌ها به‌ خیابان‌های شهرهای عراقی می روند و همزمان پرچم هر دو کشور را به‌ نشانه‌ تداوم دوستی و برادری دیرینه‌ مابین دو کشور به‌ اهتزاز در می آورند.

بر اساس این گزارش، درست یک هفته‌ پیش بود که‌ در رسانه‌‌های عربی این شایعه‌ منتشر شد که‌ مقتدا صدر مخالف ایرانیان است و به‌ هواداران خویش گفته‌ است تا علیه‌ ایران شعار بدهند. امری که‌ گمانه‌زنی‌های بسیاری را در رسانه‌های معاند هم به‌ همراه‌ داشت.

چند روز بعد از این شایعه‌ها، مقدا صدر، رهبر جوان عراقی که‌ در حال حاضر به‌ چهره‌ای ملی هم بدل شده‌ است، اعلام کرد که‌ چنین چیزی با واقعیت همخوانی ندارد و کسانی که‌ در جمع تظاهرات کنندگان بغداد شعار دادند، نفوذی بودند. حتی خبری منتشر شد که‌ مقتدا صدر عازم ایران شده‌ است تا به‌ بکلی خطی بطلان بر این شایعه‌ها کشیده‌ باشد.

این اخبار کذب بازتاب گستره‌ای در میان شهروندان عراقی داشت، به‌ نوعی که‌ در چند روز گذشته‌، کاربران اینترنتی این کشور با راه‌ اندازی کمپین بر افراشتن پرچم‌های ایران و عراق نشان دادند که‌ آنها مخالف شایعه‌ پراکنی رسانه‌های عربی و معانداند.

تصاویر کمپین بر افراشتن پرچم ایران و عراق به‌ صورت گسترده‌ای در میان کاربران عراقی منتشر شده‌ است.