بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی محیطی و دیالکتیک محیطی-اجتماعی در روزهای ۱۸ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ در دوبرونیک، کرواسی برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی محیطی و دیالکتیک محیطی-اجتماعی در روزهای ۱۸ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ در  دوبرونیک، کرواسی برگزار می‌شود.

محور موضوعات این کنفرانس شامل این موارد است:
جامعه‌شناسی محیطی
تعاملات اجتماعی-محیطی
مشکل ادغام فرهنگ‌های انسانی با محیط زیست
نظریه و اصول
رویکردهای نظری معاصر به جامعه شناسی محیطی
گفتمان، روابط قدرت و محیط زیست سیاسی
سیاست زیست محیطی
گفتمان محیطی
جمعیت و شهرنشینی
ارتباطات رسانه‌ای و محیط زیست
علوم، دانشمندان و مسائل زیست محیطی
پارادایم جدید بوم شناختی
محیط زیست مارکسیستی
دیالکتیک اجتماعی-محیطی
مدرنیزاسیون محیط زیست
ساخت اجتماعی محیط زیست
محیط زیست مدرن
مطالعات تاریخی

علاقه‌مندان به موضوعات فوق می‌توانند آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۶/dubrovnik/ICESSED?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۶/dubrovnik/ICESSED مراجعه گردد.

بیشتر بخوانید.....
اعزام جنگنده و نظامیان لهستانی به عراق و کویت