قرار است وزرای کشورهای موسوم به دوستان سوریه در شهر پاریس برای بررسی تحولات و پیشرفت مذاکرات صلح این کشور تشکیل جلسه دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه وزرای کشورهای موسوم به دوستان سوریه در پاریس شرکت خواهد کرد.

گروه دوستان سوریه کشورهایی خارج از چارچوب قانونی شورای امنیت برای برقراری صلح در سوریه تلاش می کنند.

فرانسه، آلمان، عربستان، ترکیه، انگلیس، آمریکا، اتحادیه عرب، گروههای مخالف سوریه و نماینده سازمان ملل از اعضای این گروه محسوب می شوند.

قرار است وزرای کشورهای مذکور در شهر پاریس برای بررسی اوضاع سوریه و پیشرفت مذاکرات صلح سوریه تشکیل جلسه دهند.

جلسه آینده کشورهای دوست سوریه با حضور ریاض حجاب نماینده مخالفان دولت سوریه با محور حمایت از مذاکرات ژنو برگزار خواهد شد. گروههای مخالف دولت سوریه هفته گذشته تشکیل جلسه این گروه را در پاریس خواسته بودند.

آخرین جلسه مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو با کارشکنی گروههای مخالف سوریه به پایان رسیده بود. مخالفان ادعا می کردند دولت سوریه آتش بس را در سوریه نقض کرده است.