سرکرده گروه القاعده در جدیدترین فایل صوتی خود خواستار آنچه دفاع از جهاد در شام نامید، شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سی ان ان عربی، «ایمن الظواهری» سرکرده گروه القاعده در جدیدترین فایل صوتی خود که روز یکشنبه منتشر گردید خواستار آنچه «دفاع از جهاد در شام» نامید، شده است.

الظواهری در این فایل صوتی اعلام کرد که انگلیس، آمریکا، عربستان و حاکمان آنها می خواهند اسلامی دروغین را معرفی کنند و به همین دلیل مرتد هستند. وی با مرتد خواندن این کشورها و حاکمان آنها اعلام کرد که اسرائیل بزرگترین پایگاه آمریکا در خارج از این کشور است.

الظواهری دفاع از آنچه «جهاد در شام» نامیده است را در برابر توطئه های انگلیس، آمریکا و عربستان و دیگر حامیان آنها در منطقه را خواستار شده است.

سرکرده گروه القاعده ضمن نادیده گرفتن جنایات گروه‌ های تروریستی وابسته به القاعده در سوریه مانند جبهه النصره در ادامه ادعا کرد: وظیفه ما امروز دفاع از جهاد در شام در برابر توطئه‌های آمریکا، عربستان و انگلیس است و هدف از این توطئه‌ها این است که اسلامی جعلی ارائه شود.

الظواهری با این ادعا که مسلمانان وظیفه دارند در اتحاد مجاهدان شام سهیم باشند، بزعم خود بار دیگر خواستار برپایی دولت اسلامی و مجاهد شد. وی همچنین از تروریست‌ های وابسته به القاعده خواست که در برابر حملات ارتش سوریه ایستادگی کنند.

الظواهری ضمن حمله به گروه تروریستی داعش و ابوبکر البغدادی سرکرده آن، از این گروه با عنوان خوارج جدید یاد کرد.

گفتنی است که گروه‌ های وابسته به القاعده از جمله جبهه النصره در سوریه که در این کشور دست به جنایت می زنند در لیست سازمان‌ های تروریستی قرار دارند.