نامزد کم امید دموکرات های آمریکا در رقابت های ریاست جمهوری این کشور در اظهاراتی عنوان داشت که تا آخرین لحظه به رقابت خود ادامه می دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از یو اس ای تودی، «برنی ساندرز» عنوان کرد کارزار انتخاباتی خود را تا پایان راه یعنی برگزاری مجمع ملی حزب دموکرات در ماه ژوئن ادامه خواهد داد.

ساندرز معتقد است به رغم پیشتازی کلینتون در جلب حمایت نمایندگان حزبی و نمایندگان ارشد حزبی اختلاف آرای زیاد هنوز از شانس پیروزی برای نامزدی نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برخوردار است.

این سناتور اهل ایالت ورمانت برای کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات نیازمند جلب حمایت یک هزار نماینده حزبی است، در مقابل کلینتون برای نیل به مقصود نیازمند آرای مساعد حدود ۲۰۰ نماینده حزبی است.

با این حال، ساندرز به انتخابات مقدماتی آتی در ایالات ویرجینیای غربی و اورگان اشاره کرد که دارای شمار کثیر دموکرات‌های قشر کارمند و کارگر است، که هوادار قاطع سندرز هستند.

ساندرز در تازه ترین نظرسنجی سراسری در ایالت مربوطه که سه‌شنبه انتخابات مقدماتی را برگزار می‌کند با کسب امتیاز ۴۵ در برابر ۳۷ از کلینتون پیشی گرفت.