جنگنده های رژیم سعودی در ادامه تجاوز نظامی خود به مردم بی دفاع یمن منطقه حرف عمران در استان عمران را هدف قرار دادند که منجر به شهید و زخمی شدن چند غیرنظامی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی در ادامه این جنایت ها منطقه «حرف عمران» واقع در استان عمران را هدف قرار دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که در این حمله شماری از شهروندان یمنی شهید و تعدادی دیگر به شدت مجروح شدند.

در همین حال، مناطقی از استان تعز یمن نیز هدف حملات هوایی سنگین رژیم سعودی قرار گرفت.

این تحولات در حالی است که مذاکرات صلح یمن در کویت میان احزاب و جریان های سیاسی از یک سو و هیأت نمایندگی از منصور هادی از سوی دیگر در جریان است.