رئیس جمهوری اوکراین خواستار تشدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری اظهار داشت: برخی مقامات کشورهای اروپایی گاهی از غیر موثر بودن تحریم ها درباره روسیه سخن گفته و رفع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که باید بدانند که تحریم علیه روسیه باید شدت پیدا کند.

پورشنکو در ادامه مدعی شد: تا زمانی که روسیه به تعهدات خود در موافقت نامه مینسک عمل نکرده باید این کشور را تحریم کرد.

این در حالی است که پارلمان فرانسه به تازگی قطعنامه ای را برای لغو تحریم روسیه تصویب کرده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا از دو سال پیش روسیه را به بهانه مداخله در امور داخلی اوکراین تحریم و لغو آنها را به اجرای توافقنامه مینسک برای حل بحران اوکراین منوط کرده اند.