منابع امنیتی یمن از شهید و زخمی شدن دستکم ۲۰ نفر در حملات هوایی عربستان سعودی به یمن خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه نقض آتش بس در یمن همچنان مناطق مختلف این کشور را بمباران می کنند.

در دور جدید این حملات، منطقه «حرف سفیان» در استان عمران بمباران شد که بر اثر ۱۰ نفر شهید و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

در میان شهدا ۵ نفر از نیروهای اورژانس قرار دارند. در همین حال، مناطقی از استان تعز یمن نیز هدف حملات هوایی سنگین رژیم سعودی قرار گرفت.

این تحولات در حالی است که مذاکرات صلح یمن در کویت میان احزاب و جریان های سیاسی از یک سو و هیأت نمایندگی از منصور هادی از سوی دیگر در جریان است.