اداره پاسخگویی ملی پاکستان رئیس سابق کمیسیون خدمات عمومی ایالت بلوچستان را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «اکسپرس نیوز»، اداره تحقیقات و پاسخگویی ملی پاکستان «اشرف مگسی» رئیس سابق کمیسیون خدمات عمومی ایالت بلوچستان پاکستان را به اتهام سوء استفاده غیر مجاز از سمت و نیز فساد ده میلیون روپیه ای بازداشت کرد.

اداره پاسخگویی ملی پاکستان اعلام کرده است «اشرف مگسی» به اتهام فساد مالی بازداشت شده است و وی تعدادی از نزدیکان خود را به استخدام دولت درآورده است.

لازم به ذکر است دادگاه بلوچستان «اشرف مگسی» را به اتهام استخدام نزدیکان خود مجرم شناخته و «محمد خان اچکزی» استاندار بلوچستان در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۴ از سمتش خلع کرده بود.

چند روز پیش نیز این اداره «مشتاق رئیسانی» وزیر دارایی این ایالت را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد.