قم – عضو خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت عرضه تولیدات علمی حوزه‌های علمیه، گفت: در حوزه‌های علمیه باید شرایط و بستری برای عرصه تولیدات علمی و فکری فراهم شود.

به گزارش پرس شیعه، حجت‌الاسلام احمد مبلغی در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری که غروب دوشنبه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر چالش‌های زیادی ادیان مختلف به ویژه دین اسلام را تهدید می‌کند و به نظر می‌رسد قصور مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه یکی از دلایل این چالش‌ها است.

ضروت عرضه تولیدات علمی حوزه‌های علمیه

وی با تأکید بر ضرورت عرضه تولیدات علمی حوزه‌های علمیه، گفت: در حوزه‌های علمیه باید شرایط و بستری برای عرضه تولیدات علمی و فکری فراهم شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری این‌گونه‌ نشست‌ها خوب و لازم است اما کافی نیست، گفت: در زمینه‌ حقوق بشر باید کارهای اساسی‌ و زیربنایی انجام شود و اقدامات و فعالیت‌هایی که تاکنون انجا شده کافی نیست.

وی با بیان اینکه در در حال حاضر نباید به فروعات حقوق بشر توجه زیادی داشته باشیم، گفت: نقطه مشترک حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر آمریکایی و غربی مسئله کرامت انسانی است و به نظر می‌رسد باید در این زمینه فعالیت کنیم.

عضو خبرگان رهبری با اشاره کرامت تکوینی و کرامت تشریعی عنوان کرد: کرامت تکوینی به این معنا است که انسان با کرامت آفریده شده است و حقوق بشر نیز بر همین مسئله تأکید دارد و می‌گوید که کرامت انسان‌ها ذاتی است اما کرامت تشریعی به قانون‌گذاری و آداب رسوم می‌پردازد.

در کرامت تکوینی دو اختلاف با حقوق بشر غربی و آمریکایی داریم

وی با بیان اینکه حقوق بشر بر مبانی کرامت است، گفت: در کرامت تکوینی دو اختلاف با حقوق بشر غربی و آمریکایی داریم که نخستین اختلاف این است که ما نقطه شروع را خداوند متعال می‌دانیم اما آن‌ها کرامت را در ابتدا به انسان برمی‌گرداند.

حجت الاسلام مبلغی اظهار کرد: نکته دیگر نیز در توجه به بُعد کرامت انسان است به این معنا که ما برعکس حقوق بشر آمریکایی به ابعاد کرامت انسانی نیز توجه داریم.

وی ادامه داد: ما در کرامت تشریعی در اسلام به فقه توجه داریم و اعتقاد داریم که حوزه‌های علمیه باید به ابعاد آن بپردازند و غربی‌ها و آمریکایی‌ها نیز به کرامت اجتماعی معتقد هستند همچنین در مسئله کرامت عبودی اعتقاد داریم که که انسان در پیشگاه خداوند باید بنده باشد در حالی که در کرامت اجتماعی امروزی و غربی این مسئله وجود ندارد.