انجمن خبرنگاران بحرین گفت: نظام بحرین فضایی برای شنیدن سخن و رای دیگران باقی نگذاشته، بلکه تلاش می کند این فضا را با تهدید خبرنگاران و مطبوعات و شهروندان و فعالان سیاسی و حقوق بشر پر کند.

به گزارش پرس شیعه؛ انجمن روزنامه نگاران بحرینی در گزارش سالیانه خود درباره سال ۲۰۱۵ از وقوع ۲۸۸ مورد نقض حقوق اساسی مانند آزادی های رسانه ای و آزادی بیان خبر داد و افزود: وضعیت رسانه های بحرین وخیم است و روزنامه نگاران و خبرنگاران با سیاست های سرکوب گرانه نظام روبرو هستند.

در گزارش این انجمن آمده: نظام بحرین فضایی برای شنیدن سخن و رای دیگران باقی نگذاشته، بلکه تلاش می کند این فضا را با تهدید خبرنگاران و مطبوعات و شهروندان و فعالان سیاسی و حقوق بشر پر کند و آنها را از حق آزادی بیان محروم سازد در حالی که تمام پیمان ها و معاهدات بین المللی بر این حق تصریح می کند.

نگرانی مادران کرباباد در مورد وضعیت فرزندان زندانی خود

از سوی دیگر پس از وقوع انفجار در منطقه کرباباد و کشته شدن یکی از ماموران امنیتی وابسته به آل خلیفه همان طور که اخبارآن اعلام شد، ماموران امنیتی به محاصره امنیتی این منطقه پرداخته و تعداد زیادی از جوانان را به صورت غیر قانونی بازداشت کردند.

اکنون اهالی این افراد بازداشت شده اعلام کرده اند که از زمان بازداشت فرزندان خود حدود ۱۵ تا ۲۰ روز است که نتوانسته اند هیچ ملاقاتی با آنها داشته باشند و در مورد احتمال شکنجه فرزندان خود بسیار نگران هستند.

این مادران بحرینی همچنی گفتند تلویزیون بحرین چند روز پس از بازداشت فرزندان آنها تصاویر آنها را به عنوان تروریست پخش کرده بدون اینکه محاکمه شده و درباره آنها رای قانونی صادر شده باشد، اما همین تصاویر نیز از شکنجه و درد و رنج فرزندان آنها حکایت داشته است.

تظاهرات بانوان بحرینی

همچنین بانوان بحرینی با برگزاری راهپیمایی در مناطق ابوصبیع، الشاخوره و المعامیر تاکیدا کردند تا رسیدن به خواسته های قانونی و برپای نظامی جدید و مورد تایید مردم، به انقلاب خود ادامه خواهند داشت و از پا نخواهند نشست.

این بانوان انقلابی با سر دادن شعارهایی خواستار تعیین سرنوشت خویش و سرنگونی نظام آل خلیفه و برپایی نظامی جدید برپایه عدالت و مساوات شدند.