در پایان سفر رئیس جمهوری نیجریه به مغرب، دو کشور در بیانیه ای مشترک نسبت به افزایش موج افراط گرایی و تروریسم در قاره آفریقا ابراز نگرانی کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، مغرب و نیجریه در بیانیه مشترکی نسبت به گسترش افراط گرایی و تروریسم در آفریقا ابراز نگرانی کردند.

در بیانیه ای که در پایان سفر «محمدو بوهاری» رئیس جمهوری نیجریه به مغرب منتشر شده دو کشور بر اراده مشترک برای تقویت همکاری ها و مقابله با افراط گرایی در داخل و خارج از آفریقا تأکید کردند.

در این بیانیه نسبت به رشد تروریسم در قاره آفریقا و خطراتی که این پدیده برای امنیت این قاره ایجاد می کند ابراز نگرانی شده است.

رئیس جمهوری نیجریه به دعوت «محمد ششم» پادشاه مغرب به این کشور سفر کرده بود.