روزنامه سعودی عکاظ نزدیک به دفتر پادشاهی عربستان از روند رو به افزایش درگیری و قتل و خشونت در جامعه این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه عکاظ در گزارشی به قلم خالد السلیمان نوشت: اخبار و صحنه های مشاجره و ضرب و شتم و قمه و چاقو کشی و حتی تیراندازی در جامعه ما نه تنها به طور مکرر اتفاق می افتد بلکه عوامل بازدارنده دینی و اجتماعی نیز نتوانسته است جلوی اقدام به قتل به خاطر چیزهای بی اهمیت را بگیرد.

این نویسنده افزود: در جوامع ما که برخی رفتار خشونت آمیز دارند و به بمب و ابزار آزار و اذیت دیگران تبدیل می شوند، تنها عامل بازدارنده همان قاطعیت قانون است که خشونت و هرج و مرج را مهار و از جامعه محافظت می کند تا تبدیل به جنگ تبدیل نشود و قویترها، ضعیف ترها را نخورند.

السلیمان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون ما در برخورد با این حوادث تسامح به خرج نمی دهد و عاملان جرایم ضرب و جرح یا قتل به سزای کار خود می رسند، اما ظهور این پدیده در جامعه ای که در آن آداب و رسوم و عرف دینی و اجتماعی ریشه داری حاکم است، جای تامل و درنگ دارد.

خالد السلیمان نوشت: طبیعی نیست در کشوری که قانون حاکم است، کسی – هر اندازه که اختلاف زیادی با کسی داشته باشد- به سویش تیراندازی کند یا او را با چاقو بزند یا به سرش قمه بزند؛ حال چه برسد به اینکه اختلاف به خاطر چیزهای بی اهمیت باشد و آن هم در جامعه ای که عرف دینی و اجتماعی پسندیده در آن حاکم است. نتیجه چنین کاری چیز نیست جز اینکه عامل جنایت جان خود را در صحنه قصاص از دست می دهد یا آزادی را پشت میله های زندان از دست می دهد.

خالد السلیمان خاطرنشان کرد: پدیده خشونت که انتظار می رفت با افزایش سطح آگاهی جامعه به یاری شکوفایی آموزش و پیشرفت رسانه های جدید و گشایش تماس های اجتماعی محدود شود؛ متاسفانه برعکس، به گونه ای رو به افزایش گذاشته است که درک یا تفسیر آن دشوار است و آیا اهل فن و کارشناسان پاسخی برای این وضعیت دارند؛ پیش از آنکه انسان روزی خودش را در مسیر یک گلوله یا چاقو یا قمه ببیند!