جنبش النهضه تونس تصمیم گرفته است با کنار گذاشتن کامل فعالیت دینی، به حزبی کاملا سیاسی تبدیل شود.

به گزارش پرس شیعه؛ راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی در حاشیه آغاز چهل و ششمین دوره نشست شورای این جنبش گفت: ما قصد داریم به حزبی تبدیل شویم که تنها به فعالیت سیاسی و اصلاحات در کشور بپردازد و سایر زمینه ها را به جامعه مدنی واگذار کند تا جامعه مدنی با آن ها از طریق جمعیت های خود و مجموعه جمعیت های مستقل از احزاب از جمله النهضه، تعامل کند.

زبیر الشهودی عضو این جنبش اظهار داشت: تصمیم تبدیل جنبش النهضه به حزب سیاسی، با معیارهایی که قانون اساسی تونس تعیین کرده قطعی شده، و از موافقت اکثریت رهبران این جنبش برخوردار است و در انتظار تصویب آن به طور قانونی از طریق برگزاری کنگره سراسری این جنبش در روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه جاری میلادی است.