بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و مذهب یهودیان مدرن ژانویه ۲۰۲۰ در زوریخ- سوئیس برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و مذهب یهودیان مدرن در روزهای ۱۳ و ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ در زوریخ- سوئیس برگزار می‌شود.

موضوعات مورد علاقه برای ارسال عبارتند از فلسفه یهودی، فلسفه یهودیت در دوران باستان، فلسفه در کتاب مقدس، کارائیسم، فلسفه یهودی قبل از ابن میمون و طرفدرانش،  فیلسوفان یهودی پس از ابن میمون، فلسفه و فیلسوفان یهودی رنسانس، فلسفه  یهودی قرن هجدهم، فلسفه  یهودی در قرن نوزدهم، نگرش سنت گرایانه نسبت به فلسفه، فلسفه یهودیان در قرن بیست و یکم، اگزیستانسیالیسم یهودی، عقل گرایی یهودی، کابالا و فلسفه، فلسفه معاصر یهودی، فیلسوفان مرتبط با یهودیت ارتدوکس، فیلسوفان مرتبط با یهودیت محافظه کار، فیلسوفان مرتبط با اصلاحات و یهودیت پیشرو و فیلسوفان یهودی که فلسفه آنها بر موضوع مذهبی یهودی متمرکز نیست.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۱/zurich/ICMJPR?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۳ مارس ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/zurich/ICMJPR مراجعه گردد.