روزنامه ایندیپندنت انگلیس فهرستی از عباراتی را که بر زبان آوردنش در کره شمالی افراد را به دردسر می اندازد، منتشر کرد!

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “ایندیپندنت” این عبارات را بر اساس خاطرات کسانی منتشر کرده است که موفق به سفر به کرۀ شمالی شده و البته به محض به کار بردن این جملات با مشکل رو به رو شده اند.
۱ – کرۀ شمالی
هنگام بردن نام این کشور حتما باید بگویید: “جمهوری دموکراتیک خلق کره”!
۲- کرۀ جنوبی
نام این کشور حتما باید میان پرانتز و با حروف کوچک نوشته شود!
۳ – نام بردن از رهبر کره، بدون ذکر پیشوند “رهبر” مجاز نیست.
۴- کیم جونگ اون
برای بردن نام رهبر جوان کرۀ شمالی حتما باید بگویید: “رهبر والا مقام کیم جونگ اون”!
۵ – کیم جونگ ایل
اگر بخواهید نام رهبر قبلی این کشور را بر زبان بیاروید حتما باید بگویید: “رهبر جاودان ژنرال بزرگ کیم جونگ ایل”!
۶ – آمریکا
اگر بخواهید اسمی از آمریکا بیاورید حتما قبل از آن باید عبارت “سیاست خصمانۀ ایالات متحده” را بگویید!
۷ – سؤالاتی که در آن ها انتقادی، هر چند غیر صریح، نسبت به یکی از رهبران کرۀ شمالی وجود داشته باشد، اصلا ترجمه نخواهد شد!