آیت الله ناصری دولت آبادی بیان کرد: عمر، سرمایه ماست و صحت و تندرستی نیز جزیی از این سرمایه است. قدر آن را بدانیم و آن را برای خداوند متعال اختصاص دهیم.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمد ناصری دولت آبادی، استاد اخلاق حوزه علمیه قم، در دیدار با گروهی از مدیران ستادی و صفی بنیاد علمی- فرهنگی هاد، با اشاره به حدیث گران قدری از امام موسی کاظم(ع)، اظهار کرد: پایه و اصول علم حقیقی بر چهار اصل استوار است که بدون هریک از این ارکان، علم حقیقی تحقق نمی یابد.

وی افزود: نخستین اصل در علم آموزی، آن است که خدایت را بشناسی “اَن تَعرِفَ رَبک”. شناخت او نیز در گرو معرفت ذات، صفات، افعال و عبودیت است تا با این معارف چهارگانه، علم حقیقی به خدا حاصل گردد.

این استاد حوزه اخلاق ادامه داد: خودشناسی و شناخت برکاتی که خداوند در وجود هر آدمی به ودیعه نهاده است، خود گامی دیگر در شناخت خدای متعال است “وَ اَن تَعرِفَ مَا صَنَعَ بِکَ”.

آیت الله ناصری دو اصل دیگر علم حقیقی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: هدف شناسی و این که خداوند متعال به چه علت تو را خلق کرد “وَ اَن تَعرِفَ ما اَرادَ مِنکَ” و شناخت آنچه که دشمن اعتقاد توست و تو را از دین و اعتقاد به او باز می دارد ” وَ اَن تَعرِفَ مَا یَخرُجُکَ عَن دیِنِکَ”، از ارکان دیگر علم آموزی حقیق به شمار می آید.

وی، در پایان، تأکید کرد: عمر، سرمایه ماست و صحت و تندرستی نیز جزیی از این سرمایه است. قدر آن را بدانیم و آن را برای خداوند متعال اختصاص دهیم.