نخست وزیر گرجستان در یک نشست خبری از استعفای خود از پست نخست وزیری خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، « گئورگی کویریکاشویلی» نخست وزیر گرجستان استعفا کرد.

گفتنی است که با استعفای نخست وزیر تمام اعضای هیئت وزیران نیز باید استعفا دهند.

شایعات در مورد احتمال استعفای دولت در گرجستان از زمان آغاز اعتراضات گسترده در مرکز تفلیس در روز ۳۱ ماه می آغاز شد. معترضان خواستار بازگرداندن عدالت و استعفای نخست وزیر بودند.