پلیس انگلیس حدود ۲۰۰ تن از پناهجویان معترض مقیم در مرکز پناهندگان هارموندزورث در این کشور را دستگیر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، بیش از ۲۰۰ نفر از پناهجویان که در اعتراض به وضعیت زندگی خود در انگلیس دست به تظاهرات زده بودند توسط پلیس این کشور دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، دلیل اعتراض پناهجویان شرکت کننده در این تظاهرات که دست به اعتصاب غذا زده بودند، شرایط سخت زندگی و بلاتکلیفی آنها پس از ۱۰ ماه اقامت در مرکز نگهداری از پناهجویان هارموندزورث اعلام شده است. شرایطی که مورد انتقاد شدید نمایندگان پارلمان و قضات انگلیس که این سیستم را بی فایده و پرهزینه خواندند، قرار گرفته است.

در همین راستا، تعداد ۱۹۰ نفر از پناهجویان مستقر در مرکز هارموندزورث دست به اعتصاب غذا زده و حدود ۵۰ تن از آنان نیز حیاط این مجموعه را به تصرف خود درآوردند.

یکی از پناهجویان در مصاحبه با نشریه «مورنینگ استار» گفت: ما همگی به این تظاهرات ادامه می دهیم. اما نا امید هستیم. ما نمی توانیم به هیچ کس در داخل این مرکز اعتماد کنیم. رفتار آنها با ما مانند رفتار پادشاهان با بردگان است. تعداد زیادی از پناهجویان حدود ۱۰ ماه است که در این کمپ زندگی می کنند و حال روحی و وضعیت سلامت روانی آنها روز به روز رو به وخامت بیشتری است.